Penzijní připojištění

Vážení klienti,

původní verze aplikace On-line penzijní připojištění byla k 31. 5. 2015 ukončena. Od dubna 2015 jsme pro Vás zpřístupnili novou verzi této služby na www.penzijniportal.cz. Penzijní portál je moderním informačním kanálem, díky kterému získáte:

  • Informace o své smlouvě
  • Přehled o svých platbách
  • Možnost zadávání změnových požadavků
  • Aktuální informace o vývoji fondů

Exkluzivně nabízíme všem klientům, kteří se do nového portálu zaregistrují, přístup do placeného zpravodajského serveru Patria Online na 3 měsíce zdarma!

Do nového portálu je nutná nová registrace, nelze použít stávající přihlašovací údaje, které jste používali pro přihlášení do původní verze aplikace. Zaregistrujte se nyní jednoduše na www.penzijniportal.cz. Nový portál je určen pro klienty penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření i důchodového spoření.

Vaše ČSOB Penzijní společnost

Additional Pension Insurance

Dear Clients,

The original version of the On-line Pension Insurance application was terminated as of May 31th, 2015. Starting from April 2015, we have made a new version of the service available at www.penzijniportal.cz. The Pension Portal is a modern information channel which brings you:

  • Information about your contract
  • Summary of your payments
  • A possibility to enter change requests
  • Up-to-date information about performance of individual funds development

We are presenting an exclusive offer of accessing the paid news server, Patria Online, for free for three months to all our clients who register in the new portal!

The new Portal requires a new registration; your current sign-on information you have used to sign on to the original version of the application cannot be used. Simply register at www.penzijniportal.cz. The new Portal is intended for clients of pension insurance, supplementary pension saving and retirement saving.

ČSOB Penzijní společnost